Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som grundades 1853 med syfte att hjälpa och stödja människor i utsatthet och hemlöshet. Organisationen arbetar för att minska sociala problem och erbjuder olika tjänster och stöd till människor i behov. Stockholms Stadsmission driver bland annat härbärgen, sociala verksamheter, second hand-butiker och insatser för att hjälpa människor att återintegreras i samhället. De fokuserar på att skapa möjligheter till en bättre livssituation för människor som har hamnat i svåra situationer. Stockholms Stadsmission är en viktig aktör inom socialt arbete och arbetar aktivt för att öka medvetenheten om och förändra strukturer som leder till utsatthet och utanförskap.

Läs mer