Hantering av personuppgifter

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter när du handlar i vår shop.

Hur vi hanterar dina personuppgifter när du ger en gåva eller registrerar dig får vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om här

Om du vill få ett utdrag på de personuppgifter Stockholms Stadsmission behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran om det till nedan angiven adress. Du kan också kontakta oss om du vill rätta en felaktig personuppgift, avsäga dig utskick eller bli struken från vårt givarregister.

Stockholms Stadsmission
Box 47073, 100 74 Stockholm

Telefontid måndag–fredag: 8–17
info@stadsmissionen.se
08-684 230 00